WERKLOOZE HANDEN.

In 't haveloos huisje, in 't armelijk slop

Zit een man, in de kracht van z'n jaren.

Hij kijkt naar z'n handen en buigt dan z'n kop,

En zit in do ruimte to staren.

Dan denkt hij in wanhoop, waar moot dat naar toe ?

Waar zal or mijn scheepje eens stranden?

Hij voelt zich eindeloos droevig te moe

Als hij kijkt in zijn werklooze handen.

Die eerlijke handen, zoo stoer en zoo sterk.

Wat waren die vroeger een zgen.

Ze waren nooit lui, en ze vonden steeds werk

Daar waren ze nooit om verlegen.

Wanneer hij nu denkt aan dien heerlijken tijd,

Dan vloekt hij en knast op zijn tanden.....

Geen mensch kan begrijpen hoe zoo iemand lijdt.

Als hij kijkt naar zijn werklooze handen.

Hij heeft in het lot van zoo velen gedeeld.

Hij word naar do steun toe gedreven.......

Daar word hem een zeker bedrag toebedeeld.

Dáár moesten ze voortaan van leven.

Die almoes, dat steungeld, hoe goed ook bedoeld

Het is hem als voelt hij het branden !

Hot is of hij nu pas z'n machtloosheid voelt

Als het ligt in zijn werklooze handen.

Ze hadden 'n toekomst gedroomd voor hun kroost

De kin'dren die moesten iets leeren.

Die werden dan later hun steun en troost :

Daar wilden ze veel voor ontbeeren......

Nu....... groeiden ze op in de modder der straat.

Voor armoe missohien wel voor schande.

Is 't wonder dat vader do maatschappij haat

Als hij kijkt naar zijn werklooze handen.

Z'n vrouw en z'n kind'ren gaan schamel gekleed.

Die hebben geen Zondagsche kleeren.

Wat heeft hij dear vroeger een boel aan besteed....

Daaraan mocht toen nooit lets mankeeren.....

t' Was vroeger op Zaterdagavond eee feest !

Want dan was de Zondag ophanden,.

Het lijkt hem, al is 't maar een sprookje geweest.

Als hij kijkt naar zijn werklooze handen.

Wie had er toch vroeger aan zooiets gedaoht ?

Wat leefden ze toch onbekommerd.

Hij heeft altijd centen naar huis meegebracht

En mooder kwam nooit in den lommerd.

Nu moesten ze telkens, gedwongon door nood.

Het één na het ander verpanden.......

Soms stikt hij bijna in 't liefdadigheidsbrood

Dat hij eet uit zijn werklooze handen,

 

The Free Internet Cafe for the Blind & Visually Impaired, the first in the whole of Africa, which opens the World Wide Web, making The Gambia a leading light in Africa, with this technology by allowing free and total access to surf the net send and receive emails and for students to enhace their studies with the aid of this pioneering software. No more do they need to rely on a third party to read to them newspapers, magazines, books, letters and world wide information.