WAAR BLIJFT VADER?

In 't dorp aan zee heerscht angst en spanning

Er kwam een kreet om hulp uit zee,.

Do reddingsboot met haar bemanning

Verhoorde moedig doze beê.

De nacht is omgogaan in vreezen

En als de grauwe morgen daagt,

Is in 't gezin van meen'ge redder

Een kindje dat aan moeder vraagt:.

Refrain:

Moedertje, waar blijft toch Vader zoo lang ?

Is hij nog altijd op zee ?

Moedertje spreek toch, je maakt me zoo bang ?

Als hij weer gaat, wil ik met hem mee !

Stil toch mijn kindje, je doer me zoo'n pijn !

Kinderverdriet doet zoo zeer !

God weet alleen waar of Vader mag zijn

Lieveling vraag me niet meer !

En als do zee do doode helden

Teruggevoerd heeft naar het strand,

Dan gaat or van hot treurend zoedorp

Een kreet van rouw door heel het land !

Maar ach, zoo'n held wordt gauw vergeten !

't Onzegbaar blijvend leed is háár,.

En 't is als hoort ze een kinderstemme

Bij 't droevig afsoheid aan de baar !

Refrein:.

Moedertje, waar blijft toch Vader zoo lang?

Is hij nog altijd op zee?

Moedertje spreek toch. je maakt me zoo bang?

Als hij weer gaat, wil ik met hem mee !

Stil toch mijn kindje, je doet me zoo'n pijn

Kinderverdriet doet zoo zeer !

Vader zal nu bij do Engelen zijn.

Nooit zien we Vadertje weer !

 

The Free Internet Cafe for the Blind & Visually Impaired, the first in the whole of Africa, which opens the World Wide Web, making The Gambia a leading light in Africa, with this technology by allowing free and total access to surf the net send and receive emails and for students to enhace their studies with the aid of this pioneering software. No more do they need to rely on a third party to read to them newspapers, magazines, books, letters and world wide information.