Tante Alida.

1.

Mijn tante is dol op sensaiie,

Daarvan staat de familie verbaasd.

Ja ze doet ook aan velerlei sporten.

Ik ga erven, maar dat heeft geen haast.

Want ze heeft een pair lekkere centen,

Daar wil ze perse lets mee doen.

Ze wil een prestatie verrichten,

Ze ziet het in haar visioen.

Refrein:

Mijn tante Alicia, Wil naar Amerika.

Ze wil heel spontaan in een 2-dekker gaan,

Over de oceaan.

Mijn tante Alicia, Wil naar Amerika,.

Ze wil met geen schip en ze kan met geen trein

't Moet een vliegmachine zijn.

2.

Op het vliegveld is ieder in actie,

Als mijn tante haar viieglessen krijgt.

En men haar met geweld en veel moeite

In het toestel met riemen vastmaakt.

Want ze wil steeds maar weer kopje over.

Zoo een loping dat vindt ze pas sport,

Ze wil lets orn echt van te rillen,.

Zoo lets waar je huiv'rig van wordt.

3.

Na een zevental nuttige lessen,.

Zei ze jongens vooruit ik ben klaar.

Gooi dat ding nou maar vol met benzine

En dan waag ik de sprong, reken maar.

'k Heb cadetjes met worst meegenomen

En ook nog wat snert in het blik.

En 'k voel me bepaald in conditie,

Zoodat ik het zaakje wel flik.

4,

Alles klaar schreeuwde zij in extase.

En meteen gaf ze gas van geweld.

Met een ruk was het toestel vertrokken,

En het daverde over het veld.

Eerst toen pikte mijn tante een paar boomen,

Toen een schoorsteen met hevige stoot,.

En daar lag mijn tante vol weemoed,.

Met bet brood en de snert in haar schoot.

 

The Free Internet Cafe for the Blind & Visually Impaired, the first in the whole of Africa, which opens the World Wide Web, making The Gambia a leading light in Africa, with this technology by allowing free and total access to surf the net send and receive emails and for students to enhace their studies with the aid of this pioneering software. No more do they need to rely on a third party to read to them newspapers, magazines, books, letters and world wide information.