In 't kroegje in de Rue Pigale.

Tekst van E. Bok.

1.

Er is in Parijs, tusschen chique cafe's,.

Een kroegje, onoogelijk klein.

Maar als je een ploeg toffe jongens wilt zien,

Dan moet je bij nacht daar eens zijn!

Daar zijn alle klassen van deez' maatschappij,

En typen, uit haast ieder land,.

Als vrienden, neen, broeders - vereenigd to zaám,

Daarom kom 'k er gaarne als klant!

Refrein:

In 't kroegje in de Rue Pigale

Daar zijn ze internationaal.

Daar kweekt de rauwe levensstrijd

Pas hechte solidariteit !

In 't kroegje, in de Rue Pigale

Daar spreekt men bijna ied're taal.

De vriendschap is daar niet ,kwansuis",

Maar 't is: ,Samen uit, samen thuis !".

2.

Daar komt „Lange Boris", een Russische graaf,

Die ,,preest" in de dancings in rok.

Een zeldzaine dancer -- en 's nachts komt hij thuis

Met 'n schitt'rend collier, of bréloque.

Dan hebben wij Moesta -- een tengere Turk,

Die zelfs met de rechters nog „dolt".

Hij heeft laatst nog, bij een voor-onderzoek,

‘n Griffler zijn horloge gerold!

3.

En dan onze Walter, een Bremer artist,

Een pracht artistiek teekenaar.

Die maakt je een paspoort voor 500 Francs,

Terwijl j' er op wacht, is het klaar.

Hij maakt doodgewoon van een Zwitser een Rus

Of zegt plechtig: „U 's Portugees!".

Zoo maakte hij gister -- het is heusch geen mop,

‘n Japanner tot Nanking-Chineesch!

4.

Maar toch dat geboefte heeft harten van goud,

Ze helpen een vriend in den nood.

En als ieder steunde zoo die jongens doen,

Dan was de ellend' niet zoo groot.

Bij ons gaat geen bedelaar hongerig heen

Bij ons vormt de afkomst geen grens.

Wij kijken alleen naar een jovele vent,

Wij boeven zijn breeder als mensch.

 

The Free Internet Cafe for the Blind & Visually Impaired, the first in the whole of Africa, which opens the World Wide Web, making The Gambia a leading light in Africa, with this technology by allowing free and total access to surf the net send and receive emails and for students to enhace their studies with the aid of this pioneering software. No more do they need to rely on a third party to read to them newspapers, magazines, books, letters and world wide information.