Ik hou van Holland!

Lied en Tango van Willy Schootemeyer

Gezongen door JOSEPH SCHMIDT.

Holland, met je koetjes en je weiden,

lk mag jou zoo gaarne lijden,.

Met je molens aan de vliet.

Holiand, al trek ik naar vreemde stranden

En doorkruis ik alle landen,.

Jou vergeten doe ik niet.

Refrein

Ik hou van Holland.

't Landje aan de Zuiderzee

Een stukje Holland.

Draag ik in rnijn hart steeds mee.

Daar waar de molens draaien in hun forse kracht

En waar de bollen bloeien in hun schoonste pracht.

lk hou van Holland,.

Met je bosschen en je hei,

jouw blonde duinen.

In bonte rij.

Op heel deez' groote aard,

Al ben 'k van huis en haard,

Is 't kleine Holland,.

Mij het meeste waard.

 

The Free Internet Cafe for the Blind & Visually Impaired, the first in the whole of Africa, which opens the World Wide Web, making The Gambia a leading light in Africa, with this technology by allowing free and total access to surf the net send and receive emails and for students to enhace their studies with the aid of this pioneering software. No more do they need to rely on a third party to read to them newspapers, magazines, books, letters and world wide information.