Ervan uitgaande dat jullie de nieuwsbrieven gelezen hebben en dat jullie op de hoogte zijn van de opening van Kingfishers  Gratis  Internet-café voor blinden en slechtzienden, kan ik me voorstellen dat jullie staan te popelen on iets bij te dragen aan dit goede doel. Vandaar dat ik hierbij als Secretaris-generaal van Kingfisher-trust-Gambia een beroep op jullie doeY  

 

Het internet-cafe draait inmiddels enkele maanden.Het is wat we een aanloop-periode mogen noemenY Simon=s  Zonnepanelen hadden de nodige kuren maar ondertussen lijkt het lek gevonden en hopen we dat in ieder geval de energie-problemen verholpen zijn. 

Waar we nog wel problemen mee hebben zijn de lopende kosten; laat ik ze even op een rijtje zetten: 

 

- We betalen een vergoeding voor de twee krachten die ons Internet-cafe gaande houden.  

Even voorstellen : 

 

 

Abdou gay en Landing Bojang zijn verantwoordelijk voor het openhouden van en het onderhouden van het internetcafe. Tevens zijn ze de vraagbaak voor veel van onze klanten die door hun begeleid worden met het Aonder de knie@ krijgen van het computerprogramma. 

 

 

Onze Aklanten@ zijn de 4 hoogste klassen van de enige school in Gambia die blinde kinderen opleid: Athe Gambia organisation for the blind and v5isualy disabeld@ ofwel AGOOVI@ 

Op deze school leren met braile werken en krijgen ze basis-onderwijs. 

Deze leerlingen stromen vaak door naar middelbaar onderwijs waarin ze begeleid worden door een van de Goovi medewerkers.  

Het lijkt ons  voor deze generatie kinderen belangrijk dat ze hun weg weten.op het internet. Het mooie van dit speciale internetcafe is dat ze dat zelfstandig leren te doen. Ze kunnen later dus E-mailen en informatie zoeken op het internet zonder daarbij geholpen te worden. 

We hebben nauw kontakt met deze school. De docenten hebben een lesprogramma voor hun kinderen gemaakt zodat elke klas 1 ochtend per week les krijgt in het internetcafe. 


Buiten Goovi zijn we uiteraard open voor elke blinde of slechtziende Gambiaan...  

De belangstelling is boven verwachting,..nieuwtjes verspreiden zich nu eenmaal snel hier. 

We proberen met onze twee managers de openings-uren op te rekken tot in de avond-uren zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. 

 

Dan hebben we de kosten van onze internet-verbinding: Tot eind van dit jaar hebben we nog een gratis verbinding via Quantumnet, maar het is nog helemaal niet zeker of ze nog een jaar zullen sponsoren. En een internetcafe zonder verbindingYY

 

Omdat de compound waarop het internet-cafe staat midden in de rijstvelden ligt is de bereikbaarheid op z=n zachts gezegd beroerd. 

Het pad loopt omlaag en is daardoor door de regen uitgesleten en erg ongelijk.  

 

Nu snapt U inmiddels dat onze klanten stekeblind zijnY 

Maar niet altijd met een begeleider kunnen komenY 

Vandaar onze wens dat we een voetpad kunnen aanleggen tussen de hoofdweg en het internet-cafe, waarvoor enkele vrachtwagens  puin nodig zijn. Ook zouden er een aantal betonnen treden nodig zijn zodat onze klanten zelfstandig ons internetcafe kunnen bereiken. 

 

Momenteel hebben we 3 computers en dus is er een grens aan het aantal klanten per dag. 

Vandaar dat we een draadloze telefoon hebben geinstaleerd zodat men vooraf kan informeren of men terecht kan.  

 

Dat is allemaal mooi maar er zit nu eenmaal een grens aan Kingfishers financiele mogelijkheden en enige sponsoring voor lopende kosten van het internetcafe is nodig.  

Dit zelfde verhaal is ook in het engels te lezen op deze Akingfisher@ website, zodat U niet denkt dat we alleen Nederlanders benaderen: We bedelen internationaal! 

(zie ook het gepubliceerde interview van Simon in de oktober editie van Avisual systems journal@.) 

 


Hopelijk heb ik U weten te overtuigen van het nut van deze onderneming en heeft U een kleinigheid over voor het goede doel. Wij beloven U dat het niet opgaat aan kleedgeld voor Linda de MolY

 

 

Uw bijdrage kunt U kwijt op:  

Kingfisher trust Gambia 

Rekeningnummer 0150142202501 van de AStandard chartered bank (G) ltd.    

(swift code : scblgmgm)     In Gambia uiteraard. 

 

(foto zwaaiende leerlingen goovi) 

 

Namens de leerlingen alvast hartelijk dank!!!  

 

The Free Internet Cafe for the Blind & Visually Impaired, the first in the whole of Africa, which opens the World Wide Web, making The Gambia a leading light in Africa, with this technology by allowing free and total access to surf the net send and receive emails and for students to enhace their studies with the aid of this pioneering software. No more do they need to rely on a third party to read to them newspapers, magazines, books, letters and world wide information.